ALALAHANIN


Welcome po sa inyo.. God Bless You ..

(Tagalog version of “REMEMBER”)

Panginoon, turuan akong isiping

Walang mangyayari ngayon

Sa aking buhay

Na di nating kakayaning magkasama. (ulitin)

Panginoon, turuan akong isiping

Walang mangyayari ngayon

Sa aking buhay

Na di nating kakayaning,

Na di nating kakayaning,

Na di nating kakayaning, …magkasama.

Our Christian Song List

Leave a Comment