Test

Archive for Tagalog Praise / Worship Songs

KUNG SA KABUHAYA’Y NAGIGIYAGIS

Siya

HIRAM LAMANG

KUNG ATIN LAMANG DIDILIDILIHIN

TAYO NA

ASAHAN NATIN

PAPURI MO’Y KAY INAM MASDAN

SIYA ANG MAY LIKHA

IKAW BA AY PUMASOK

MULA NANG IYONG TAWAGIN

KAYLIGAYA

NAPAKALIGAYA ( With Chords )

LILIPAD, LILISAN

MAPAGBIYAYA

AMA NAMING LUBHANG BANAL

PALAGI NATING AWITAN

BUHAY NA DUNGIS-DUNGISAN

MALUGOD NATING AWITAN

KAPATID PUSO MO’Y LAKASAN

GALAK NG PANGINOON

Faith Music Manila – Tanging Pagmamahal tab

KUNG BAGABAG HINDI NA MAKAYANAN

DAMDAMIN MO Chords and Lyrics | Faithmusic Manila

LALAPIT AKO SA IYO

BAWA’T NANGYAYARI