Test

DIOS AMANG BATIS NG PAG-IBIG

Lazada Philippines

Welcome po sa inyo.. God Bless You ..

DIOS AMANG BATIS NG PAG-IBIG
Solemn (No drums -80 bpm)

I.
B E A
Oh Dios Ama naming nasasalangit
B A – E
Kaming lahat ay humihibik
B E A
Sa aming pagsamba ay tumatangis
B A B E – A – E
Ang aming mga pusong sakdal ng dungis

KORO
E
Oh Dios na batis ng pag-ibig
B E – E7
Sa sala ay lilinis
A E
Ang luhog namin sa Iyo at hibik
B E A E
Ama’y tanggapin Mo sa langit (sa langit)

II.
(Do 1st stanza chords)
Kung kami man Ama ay nagkukulang
Sa’ming tungkuling sinumpaan
Ng kabiglaanan at kahinaan
Samo’y patawarin sa’ming kasalanan

III.
(Do 1st stanza chords)
Oh Kristo Hesus na aming tanggulan
Sa Iglesia ay patnubayan
Upang kaming lahat ay magtagumpay
Sa madlang hibo at daya ng kaaway

Our Christian Song List

Leave a Comment