Test

LILIPAD, LILISAN

Lazada Philippines

Welcome po sa inyo.. God Bless You ..

© 2006 Words & Music Matt G. Cueto

Malapit ng Siya’y dumating

Buong galak na si Jesus ay salubungin

Sa kalangitan ang mga tinubos

Ay sama-samang dadalo sa dakilang kasal

Ang mga libingan ay mabubuksan

At ang mga namatay na kay Kisto’y babangong muli

At tayong lahat na nabubuhay pa

Ay sama-samang dadako sa kalangitan

Cho:

Tayo’y lilipad, tayo’y lilisan

Hirap ng mundo’y ating iiwan

Walang makapipigil sa ating paghayo

Tayo’y lilipad, tayo’y dadako sa kalangitan

Si Jesus ay darating may kagalakan

May sigawan ng pagbubunyi at pagdiriwang

Isuot na ang damit na pangkasal

At tayo’y lilipad

Dito sa lupa ay may kapaguran

Minsan ang hapdi sa didib ay di na makayanan

Ngunit may bagong araw na darating

Siya’y darating at kukunin ang mga minamahal


Printed with permission with Bro.Matt G. Cueto


Incoming search terms:

Our Christian Song List

1 Comment »

  1. Servidores Said,

    March 21, 2008 @ 10:15 am

    Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Servidor, I hope you enjoy. The address is http://servidor-brasil.blogspot.com. A hug.

    Reply

Leave a Comment