MAGSAYA SA PANGINOON


Welcome po sa inyo.. God Bless You ..

Tayo’y magsaya

Sa Panginoon

Bagong awit S’ya’y awitan

Tayo’y magsaya

Sa Panginoon

Bagong awit S’ya’y awitan

S’ya’y purihin

Sa ating bagong awitin

S’ya’y purihin

Sa mga bagong awitin

Aleluya, aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya, aleluya

Our Christian Song List

Leave a Comment