Test

PANGINOON NAMI’T AMA

Lazada Philippines

PANGINOON NAMI’T AMA
Solemn (No drums -70 bpm)

I.
G
Ama naming nasa sa langit
D G
Lingap ang humihibik
G
Akbayan kami sa paglapit
D G
Anak Mong tumatangis

KORO
D G
Panginoon nami’t Ama
C G
Kristo Hesus iyadya
G
Kamay namin ay abutin na
D G
Iligtas sa parusa

II.
(Do 1st stanza chords)
Tanging Ikaw oh, aming Hesus
Pastor Ka at patnugot
Kami na Iyong mga lingkod
Ilapit Mo sa Dios
III.
(Do 1st stanza chords)
Batid Mo Ama’t nalalaman
Kami’y tupang naligaw
Nabalik sa dating kulungan
Kami ay iingatan

Our Christian Song List

Leave a Comment